Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Șef/șefă direcție în industria prelucrătoare (or. Orhei)

Vacancy code: GLA

HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului său (producător global în domeniul industriei automotive) este în căutarea candidatului pentru postul vacant:

Șef/șefă direcție în industria prelucrătoare (or. Orhei)

Scopul general al al funcției:
Planificarea și coordonarea activității de verificare a conformității modului de lucru din liniile de producție din punct de vedere calitativ, în funcție de instrucțiunile de lucru, normele de calitate, standardele și regulamentele în vigoare.

Atribuții:
 • Verifică procesul de producție, repartizează personalul din subordine pentru a asigura calitatea din aria de fabricare a produselor.
 • Realizează ședinte zilnice de informare cu echipele din subordine.
 • Verifică e-mail-urile, organizează  personalul din subordine pentru a participa la diferite activități: traininguri, deplasări.
 • Verifică echipa din subordine în ceea ce priveste greșelile, echipamentul de lucru, respectarea ordinii și a disciplinei la fiecare loc de muncă, respectarea procedurilor, a pauzelor.
 • Aderă la menținerea regulilor 5S.
 • Monitorizează rebuturile în sistem.
 • Asigură procesul de producție, impus de standardele companiei și ține evidența acesteia în vederea întocmirii rapoartelor de lucru.
 • Organizează acordarea zilelor libere și a concediului de odihnă, pentru personalul din subordine.
 • Asigură îmbunătățirea continuă a calității procesului și reducerea defectelor.
 • Informează  superiorul  despre problemele apărute în zona de care răspunde / de măsurile luate și/sau  soluțiile acestora, conform regulilor de escaladare a informațiilor.
 • Identifică și semnalează nevoile de instruire ale personalului din subordine și asigură formarea continuă a acestuia.
 • Supraveghează buna funcționare a echipamentelor și utilajelor, totodată, semnalează intervențiile necesare.
 • Realizează instructaje de informare legate de diferite teme (realizează instructaje și completează Fișele de protecția muncii și Situații de urgență).
 • Analizează rapoartele pentru 4M, CCML, situații anormale.
 • Participă la ședințele PQM.
 • Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic, în limitele respectării temeiului legal. 

Cerințe față de candidat:
 • Studii superioare
 • Minim 1-3 ani experienţă de muncă.
 • Cunoştinţe profunde privind utilizarea PC-ului.
 • Limba engleză citit, scris - obligatoriu
 • Abilităţi de comunicare, planificare, leadership, organizare şi control al activitaţii, de luare decizii.
 • Atitudine deschisă faţă de oameni, responsabilitate, disciplină, etică profesională, rezistență la situații de stres, eficiență, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+37368898408

Send request