Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Șef de secție (domeniu de producție, or. Rîșcani)

Vacancy code: SS

Compania HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului său, este în căutarea candidaților pentru postul vacant.


Despre companie:
Companie internațională, fondată în 2017, a cărei activitate se bazează pe producția de bunuri sportive și atletice.
 
Responsabilități:
 • Aprovizionarea, administrarea și întreținerea personalului și a aparaturii aferente secției;
 • Monitorizarea activității sectorului sub toate aspectele (inclusiv fondul și problemele apărute);
 • Verificarea îndeplinirii sarcinilor de către oamenii din subordine;
 • Răspunderea de aplicarea dispozițiilor legale în vigoare și de respectarea reglementărilor interne de către sectorul pe care-l coordonează (C.C.M., R.O.F., R.O.I., Decizii, Note de Serviciu);
 • Monitorizarea încărcării la capacitate a formațiilor de lucru din cadrul sectorului coordonat, în funcție de sarcinile de producție primite;
 • Monitorizarea, gestionarea și administrarea patrimoniului sectorului;
 • Monitorizarea utilizării eficiente a fondului de timp de către personalul subordonat, în scopul creșterii productivității muncii și îndeplinirii calitative și la termen a programului de producție stabilit.

Cerințe:
 • Studii superioare;
 • Experiență de minim 2 ani pe un post similar, cu minim 50 de persoane în subordine;
 • Cunostințe de Lean Manufacturing;
 • Responsabilitate și organizare. 

Oferta companiei:
 • Loc de muncă într-o companie internațională;
 • Grafic de muncă stabil;
 • Salariu motivant.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *

Send request