Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Consultant tehnic

Vacancy code: CTVB

Responsabilităţi:
 • Mentenanţa la nivelul  I a echipamentului instalat în  reţeaua 2G/3G/4G: (BTS, Node B şi TRANS).
 • Executarea  lucrărilor de  mentenanţă preventivă şi corectivă la echipamentul (BTS, Node B şi TRANS) instalat în reţea.
 • Soluţionarea problemelor în Reţea NTT,  respectarea  TTR KPI.
 • Raportarea  săptămânală  despre activităţile  desfăşurate la îndeplinirea WOT, NTT şi altor activităţi.
 • Colaborarea la  soluţionarea problemelor în Reţea cu alte echipe:
 • - CS & Core PS suport, BSS, UTRAN suport, Radio Inginerie,Trans. Suport, Supervizare.
 • Executarea lucrărilor de modificare in reţea menţionate în WOT, elaborate de echipele cu care colaborează la soluţionarea problemelor în Reţea.
 • Respectarea cu stricteţe a cerinţelor Sistemului de Management Integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi a securităţii informaţiei specificate în standardele de referinţă (ISO 9001:2008; ISO14001:2004; OHSAS 18001:2007 şi ISO/IEC 27001:2005 respectiv), conform Manualului de Management Integrat al companiei.
 • Respectarea tuturor politicilor, procedurilor, instrucţiunilor, codurilor de etică aplicate în cadrul companiei și a prevederilor din Manualul Angajatului.
 • Operarea în instalatiile electrice, echipamentele de alimentare cu energie electrica si environment in reţelele 2G/3G (BTS, Node B, Cabinete transmisiuni, Grupuri electrogene, Echipamente alimentare si environment la MSC, Linii electrice 0.4 kV, Posturi de transformare 10/0.4).
 • Mentenanţa in instalatiile electrice, echipamentele de alimentare cu energie electrica si environment in reţelele 2G/3G (BTS, Node B, Cabinete transmisiuni, Grupuri electrogene, Echipamente alimentare si environment la MSC, Linii electrice 0.4 kV, Posturi de transformare 10/0.4).
 • Evidenta modificarilor la site-urile existente și a materialelor și echipamentelor desinstalate.
 • Lucrari de dezvoltare retelelor 2G/3G sectiunea alimentare cu energie electrica și environment.
 • Raportarea săptămânală  despre activităţile desfăşurate la îndeplinirea WOT, NTT şi altor activităţi.
 • Executarea lucrărilor  de Instalarea şi comisionare, modificare  a echipamentelor instalate la site-uri construite recent şi existente.
 • Acceptanţa echipamentelor instalate la site-uri construite recent şi modificărilor la cele existente. 

Studii:
Studii Universitare în Telecomunicaţii
 
Experienţă şi cunoştinţe necesare:
 • Cunoaşterea principiilor fundamentale GSM/UMTS/LTE.
 • Cunoaşterea limbilor Română, Rusă şi Engleză.
 • Experienţă de lucru în domeniul reţelelor GSM/UMTS/LTE.
 • Experienţă de lucru în telecomunicaţii.
 • Cunoaşterea principiilor fundamentale ale instalatiilor și echipamentelor electrice.
 • Abilităţi de soluţionare/depistare a problemelor.
 • Abilităţi de raportare şi monitorizare.
 • Cunoaşterea echipamentelor de alimentare cu energie electrica MSC-1 și MSC-2.
 • Cunoaşterea echipamentelor de environment MSC-1 și MSC-2.
 • Experienţă de lucru în domeniul alimentarii cu energie electrica.
 • Experienţă de lucru în instalatiile electrice.
 • Permis de conducere cat. B.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+373 22 876 557

Send request