Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Director Financiar (Banca)

Vacancy code: DF

Misiune post: Organizează, îndruma, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a Băncii (evidenta contabila, bugetare, raportare financiara, management al activelor si pasivelor, control financiar)
 
Responsabilități:
 
 • Asigura operaționalizarea din punct de vedere financiar contabil a obiectivelor strategice stabilite împreuna cu directorul general și conducerea Băncii;
 • Planifica, conduce și coordonează activitățile financiare ale Băncii;
 • Definește și asigură aplicarea corecta a politicilor de contabilitate în Bancă;
 • Asigura elaborarea si prezentarea rapoartelor financiare și de controlling conform cerințelor legislației in vigoare si a reglementarilor interne;
 • Coordonează activitatea de bugetare, planificare a costurilor si veniturilor;
 • Previzionarea și gestionare a costurilor legate de activitatea Băncii în vederea realizării obiectivelor fundamentale;
 • Asigura implementarea politicii de controlling la nivelul Băncii și responsabilizarea titularilor de buget;
 • Asigură managementul al activelor și pasivelor Băncii;
 • Stabilește obiective individuale pentru salariații din cadrul Departamentului și monitorizează gradul de realizare a acestora;
 • Asigură relația cu auditorul extern și intern și cu organele de supraveghere pe linie contabilă și fiscală;
 • Gestionează elaborarea și revizuirea reglementarilor interne aferente activității Departamentului, avizează proiectele de reglementari interne elaborate de alte departamente. 
Cerințe specifice:  corespunderea cerințelor stabilite de BNM fata de administratorii Băncii
 • Studii : superioare economice
Vechime :
 • minimă in activitate: 7 ani,  din care:
 • minim 5  ani în institutii financiar-bancare;
 • minim 3 ani în activitati de conducere.

Cunoștințe specifice :
 • IFRS,
 • ACCA/MBA constituie avantaj
 • Experientă în stabilirea și operaționalizarea obiectivelor strategice la nivel de organizatie
 • Cunoasterea foarte buna a legislatiei fiscale în vigoare
 • Capacitate de analiză și sinteză
 • Bune abilitati de organizare si conducere a activitatii serviciului
 • Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii 
Cunostinte aditionale :
 •  Limbi străine – engleza, nivel avansat
 •  PC – MS Office, BOL – nivel avansat 

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
060102909

Send request