Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Economist secția reglementare și control conformitate

Vacancy code: VESC

Economist secția reglementare și control conformitate

Economist secția reglementare și control conformitate

Obiectivul postului: Asigurarea conformării activității Băncii cu legislația în vigoare, actele normative ale BNM, precum şi actele normative interne ale Băncii.
 
Responsabilități:
Elaborează și actualizează  actele normative interne ale băncii în domeniul conformităţii;
Coordonează actele normative interne supuse consultării în cadrul băncii;
Monitorizează şi testează conformitatea pe baza unor testări relevante şi notifcă rezultatele în conformitate cu liniile de raportare stabilite;
Verifică dacă noile produse şi proceduri sunt conforme cu cadrul legal şi de reglementare;
Emite avize la proiectele de acte normative recepţionate de bancă pentru avizare;
Monitorizează actele legislative şi normative publicate în  Monitorul Oficial al RM;
Instruieşte personalul băncii în domeniul conformităţii; 

Cerințe:
Studii superioare economice sau juridice;
Cunoaşterea reglementărilor legale interne/internaţionale în domeniul bancar specifice sferei proprii de activitate;
Cunoaşterea standardelor şi practicilor interne si internaţionale în domeniul conformităţii si al riscurilor operaţionale;
Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză (mediu);
Vechime în muncă – minim 2 ani în sistemul bancar, preferabil în domeniul conformităţii, control intern sau juridic; 

Beneficii:
Grafic de lucru 9.00-18.00, luni-vineri;
Salariu competitiv (bonusuri), tichete de masă; 

Cei interesați sunt rugați să expedieze  CV-ul la adresa rr20@search4staff.com, indicând codul VESC. Detalii la 062101257.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *

Send request