Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Finding Solutions, Creating Opportunities

Information Security Manager

Vacancy code: ISM

Despre companie: Banca din R.M. cu capital străin

Misiune post: Coordonează activitatea aferentă sistemului de management al securității informației și mentenanța sistemelor electronice de securitate.
 
Responsabilități:
 • Definește cerințele de securitate pentru infrastructura IT (antivirus, firewall, intrusion detection and prevention (IDS/IPS), router de perimetru, securitate comunicații, criptare etc.) și pentru aplicații;
 • Dezvoltă și implementează politici și proceduri de securitate a informației, monitorizează implementarea controalelor de securitate aferente acestora;
 • Identifică și evaluează riscurile privind securitatea informației, elaborează rapoarte de evaluare și planuri de tratare a riscurilor de securitate a informației;
 • Stabilește, pe baza analizei de risc aprobate din domeniul securității informaționale, tema de proiectare, necesarul de echipamente electronice de securitate și dispunerea acestora în spațiile funcționale ale Băncii;
 • Propune pentru aprobare/implementare/monitorizare procese pentru detectarea/identificarea și analizarea evenimentelor/amenințărilor de securitate IT privind activitatea sistemelor și aplicațiilor;
 • Gestionează drepturile de acces a utilizatorilor în sistemul core banking în conformitate cu prevederile politicii de securitate a informației;
 • Elaborează și menține un sistem de management al log-urilor pentru sistemele de operare și elementele active de rețea;
 • Verifică și monitorizează managementul configurării elementelor de rețea și instalarea update-urilor critice pentru sistemele de operare și elementele de rețea;
 • Analizează și avizează proiectele de execuție ale sistemelor electronice de securitate, urmărește realizarea lucrărilor și participă la recepția acestora, în conformitate cu prevederile legale;
 • Coordonează și asigură verificarea modului de funcționare, mentenanța și service pentru sistemele electronice de securitate. 
Cerințe:
 • Studii superioare în domeniul Tehnologii Informaționale;
 • Vechime minima de 3 ani în domeniul securității IT;
 • Cunoașterea tehnicilor de securitate informaționala;
 • Cunoștințe bune a nivelului tehnic a limbii engleze.
Compania oferă:
 • Salariul motivant stabil + sistem de bonusare;
 • Tichete de masă;
 • Perspective de creștere profesională, cu posibilitatea de a vă deplasa într-o altă regiune a reprezentanții Băncii;
 • Instruire și dezvoltare profesională: traininguri interne și externe, stagii de practică, schimb de practici de succes cu alte filiale.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
060102909

Send request