Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Junior/Middle DevOps Inginer

Vacancy code: DevOpsVB

Responsabilități principale:
 • Implementarea și gestionarea lanțurilor de integrare/dezvoltare continuă (CI/CD) pentru microservicii bazate pe .NET Core.
 • Menținerea și optimizarea bazelor de date MS SQL pentru performanță și fiabilitate.
 • Desfășurare și scalare aplicații folosind Kubernetes, gestionând orchestrarea și implementarea serviciilor containerizate.
 • Supravegherea integrării ElasticSearch în arhitectura de microservicii pentru îmbunătățirea interogării datelor și capabilităților analitice.
 • Asigurare containerizării și orchestrării cu Docker și Kubernetes în mai multe medii.
 • Administrarea controlului versiunilor cu GIT, inclusiv gestionarea ramurilor și fuzionarea lor.
 • Gestionarea integrărilor și implementărilor REST API asigurând o disponibilitate înaltă și performanță.
 • Monitorizarea performanței sistemului, cu recomandări și implementări de îmbunătățiri după necesitate.
 • Integrarea și gestionarea bazelor de date MongoDB și cozilor de mesaje RabbitMQ pentru a asigura o comunicare eficientă între microservicii. 

Calificări:
 • Experiență cu medii .NET Core și arhitectura de microservicii.
 • Proficiență în administrarea bazelor de date MS SQL.
 • Experiență practică cu ElasticSearch.
 • Înțelegere solidă și experiență cu Docker și Kubernetes într-un mediu de producție.
 • Experiență cu GIT și proficiență în diverse metodologii de branching/merging.
 • Familiarizare cu dezvoltarea și implementarea API-urilor RESTful.
 • Cunoștințe de limbaje de scripting precum PowerShell, Bash sau Python constituie un plus.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+373 22 876 557

Send request