Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Jurist

Vacancy code:

Responsabilitățile:
  • Suportul şi consultarea juridică aferentă activității operaționale a companiei;
  • Întocmirea şi analiza juridică a contractelor, proceselor verbale, documentaței normative interne;
  • Identificarea riscurilor legale în activitatea companiei, previne apariția acestora, caută modalități de atenuare a riscurilor specifice;
  • Reprezentarea companiei în instanţele judecătoreşti, autorităţile competente de stat, autorităţile private, etc.
Cunoștințele și calitățile necesare:
  • Studii superioare juridice;
  • Experienţă de muncă în domeniu – 1 an;
  • Cunoasterea limbilor română și rusă, engleza - avantaj;
  • Cunoșterea legislației specifice activității financiar-bancare;
  • Atent la detalii, abilitatea de a lucra în echipă;
  • Posedarea permisului de conducere auto.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+37369638007

Send request