Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Manager Call Centru

Vacancy code:

Responsabilități:
 • Supravegherea și conducerea echipei, oferind îndrumare și sprijin pentru a asigura funcționarea eficientă a centrului de apeluri;
 • Elaborarea și menținerea procedurilor, a orientărilor și a standardelor de calitate ale centrului de apeluri;
 • Monitorizarea performanțelor centrului de apeluri și punerea în aplicare a strategiilor de îmbunătățire a productivității și a satisfacției beneficiarilor;
 • Colaborează cu alte departamente sau echipe pentru a optimiza procesele centrului de apeluri și pentru a spori eficacitatea generală a programului;
 • Asigurați conformitatea cu orientările privind protecția datelor și cu protocoalele de confidențialitate;
 • Efectuarea de verificări ale calității pentru a asigura acuratețea datelor și identificarea oricăror neconcordanțe sau erori în răspunsurile la sondaj;
 • Furnizați informații și îndrumări despre program beneficiarilor, răspunzând la întrebările, preocupările și cererile de asistență ale acestora într-un mod profesionist și empatic;
 • Asigurați documentarea exactă și la timp a interacțiunilor cu beneficiarii, a cererilor de informații și a problemelor ridicate, utilizând sistemele de documentare ale centrului de apeluri;
 • Generarea de rapoarte periodice privind performanța centrului de apeluri și feedback-ul beneficiarilor;
 • Asistență în furnizarea de recomandări pentru îmbunătățirea programului;
 • Furnizarea de feedback constructiv pentru angajați;
 • Contribuiți la activitățile de evaluare a programului și de învățare;
 • Revizuiți și perfecționați procesele, procedurile și măsurile de asigurare a calității din cadrul centrului de apeluri pentru a spori eficiența și eficacitatea;
 • Furnizați feedback și sugestii pentru îmbunătățirea chestionarelor de sondaj, a metodelor de colectare a datelor și a mecanismelor de sprijinire a beneficiarilor în funcție de feedback.
Cerințe:
 • Experiență în poziție similară;
 • Cunoașterea limbilor: româna, rusa, engleza B1-C1;
Oferim:
 • Grafic de muncă: L-V; 09:00-18:00;
 • Salariul de la 12 000 mdl net.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+37369638007

Send request