Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Manager de proiect în construcții

Vacancy code: MPC

Manager de proiect în construcții


Cerințe:
 • Studii superioare în domeniu de construcțiilor;
 • Experienţă de muncă în domeniu - 5 ani;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor: română și rusă, engleza constituie un avantaj;
 • Abilități de utilizare a calculatorului MS Office la nivel avansat.
 Responsabilități:
 • Prestarea activității privind pregătirea planurilor și proiectelor, urmărirea stadiului lucrărilor din punct de vedere cantitativ și calitativ, întocmirea de rapoarte de activitate, coordonarea și controlul echipelor de teren și a activității desfășurate de acestea;
 • Elaborarea planurile de proiect pentru procesul de construcție;
 • Determinarea obiectivelor și sarcinilor curente în domeniul de activitate aprobat și organizarea muncii pentru atingerea acestora, prognozarea rezultatelor;
 • Stabilirea listei de lucrări care sunt necesare pentru implementarea inițiativei propuse, precum și cantitatea, denumirea și costul resurselor necesare;
 • Identificarea abaterilor care pot afecta negativ rezultatul final al proiectului de construcție, luarea de măsuri pentru corectarea situației;
 • Să studieze planurile de construcție și să se preocupe de punerea în practică a acestora;
 • Să se preocupe de controlul insusirii si respectării de către personalul din subordine a prevederilor proiectului de execuție și a prescripțiilor tehnice aplicabile.
Beneficii:
 • Salariul negociabil în dependență de nivelul de calificare;
 • Pachet social deplin;
 • Perspectivă de creștere profesională. 

Dacă doriți mai multe detalii, telefonați la numărul: 060 422 844 

Dacă sunteți interesat de acest post vacant, expediați CV-ul la adresa de e-mail: tv10@search4staff.com  

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+37360422844

Send request