Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Manager Vânzări

Vacancy code:

Responsabilități:
 • Participarea la planificarea strategiei de distribuţie a companiei, dezvoltarea unui sistem integru de evoluţie a pieţei de distribuţie. Participarea la elaborarea specificului distribuţiilor locale;
 • Analiza cerinţelor clienţilor faţă de caracteristicile tehnice ale produselor, monitorizarea conformităţii produselor cu cerinţele clientului; monitorizarea procesului de comunicare cu clienţii;
 • Prelucrarea si evidenta comenzilor pentru achiziţii;
 • Organizarea procesului de lucru cu distribuitorii;
 • Raportarea imediata a reclamaţiilor prevenite de la clienţi către administratorul companiei, conlucrarea cu Laboratorul şi serviciul tehnologic în vederea soluţionării reclamaţiilor;
 •  Participarea la evidenţa, evaluarea şi calcularea bugetului pentru vânzări. Elaborarea planurilor de vânzări pentru termen scurt şi lung. Elaborarea planului de încasări şi monitorizarea îndeplinirii acestui plan;
 • Monitorizarea nivelului de satisfacţie a clienţilor externi, pregătirea şi prezentarea către conducerea întreprinderii a propunerilor de îmbunătăţire a nivelului de satisfacţie;
 • Colectarea şi studierea informaţiei referitoare la mediul concurenţial, utilizarea acestei informaţii pentru îmbunătăţirea continuă a produselor întreprinderii;
 • Organizarea procesului de lucru cu distribuitorii. Inspectarea mărfii aflate în distribuţie.
 • Raportarea către administratorul întreprinderii a rezultatelor activităţii întreprinderii în domeniul vânzărilor;
Cerințe:
 • Studii de specialitate;
 • Experiență de minimum 3 ani;
 • Soluţionarea situațiilor de conflict;
 • Comunicare eficientă;
 • Abilități de coordonare, planificare si organizare;
Ofertă:
 • Salariu de la 15 000 mdl net +%;
 • Colectiv receptiv;
 • Perspectivă de creștere profesională și salarială.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
+37369638007

Send request