Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

Supervizor Risc Strategic

Vacancy code: SC

Misiune post: Coordoneaza activitatile aferente implementarii strategiei de risc a bancii, a apetitului si tolerantei la risc.

Responsabilități:
 • Coordoneaza activitatea de raportare a indicatorilor de risc, activitatea de management al riscului de lichiditate, a riscului de piata, a riscului operational si a riscului strategic.
 • Participa la dezvoltarea si implimentarea strategiei de risc al Bancii, apetitului la risc, materialitatea riscurilor.
 • Participa la dezvoltarea si implimentarea reglementarilor ce tin de stabilirea apetitului si tolerantei la risc.
 • Dezvolta si asigura implementarea impreuna cu seful DMR a cadrului ICAAP.
 • Dezvolta modele interne pentru calcularea cerintei de capital pentru riscurile semnificative.
 • Construieste modele de stres test si deruleaza exercitiul de stres test pentru riscul de credit, operational, de piata, de lichiditate si alte riscuri considerate semnificative.
 • Efectuează exerciții de stres test comprehensiv.
 • Efectueaza simulări privind indicatorii de adecvare a capitalului.
 • Construieste si valideaza baze de date cu informatii de risc.
 • Participa la testarea functionalitatilor aplicatiilor informatice privind raportarea de risc.
 • Participa la elaborarea/ revizuirea reglementarilor interne aferente activitatii de risc de lichiditate, risc de piata, risc operational.
 • Participa la derularea calculelor de provizioane prudentiale si provizioane conform standardelor IFRS 9.

Cerințe față de candidați:
 • Studii superioare de lungă durată: economice.
 • Vechime minimă în specialitate - 5 ani, din care: minim 2 ani in domeniul managementul riscului; minim: 3 ani in institutii financiar-bancare.
 • Aplicațiile informatice specifice domeniului de activitate.
 • Cunoașterea limbii române la nivel fluent, limbii engleze la nivel avansat.

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
060102909

Send request