Acest site foloseste Cookie-uri. Prin continuarea utilizării site-ului nostru, consimțiți la procesarea cookie-urilor, care asigură funcționarea corectă a site-ului.
Detalii -
Post vacant

Post vacant

Project Leader (or. Orhei)

Codul postului vacant: PL

HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului său (producător global în domeniul industriei automotive) este în căutarea candidatului pentru postul vacant:

Project Leader (or. Orhei)

Scopul general al al funcției:
Planificarea, executarea și finalizarea proiectelor, de care este numit responsabil, conform termenilor și bugetului, inclusiv prin solicitarea resurselor și coordonarea membrilor echipei și a părților terțe cu scopul realizării proiectelor. Este responsabil de stabilirea obiectivelor proiectelor.

Atribuții:
 • Creează și execută planuri de lucru, inclusiv revizuiește și actulizează planuri de lucru ca să corespundă cerințelor.
 • Identifică resursele necesare, atribuie responsabilități individuale, organizează zilnic aspectele operaționale ale proiectelor.
 • Aplică în mod efectiv metodologia companiei și îmbunătățește standardele minimizând expunerea la riscuri a proiectului și urmărește continuu îmbunătățirea calității.
 • Asigură că documentația de proiect este completă, actualizată și arhivată corespunzător, inclusiv transmite rapoarte referitor la statutul proiectelor.
 • Coordonează și supervizează echipa implicată  în proiect și o instruiește când este necesar.
 • Urmează implementarea tuturor sarcinilor referitoare la proiect conform termenilor.
 • Coordonează transferul proiectelor.
 • Informează echipa proiectului referitor la toate modificările referitoare la proiect, inclusiv informează superiorii.
 • Identifică oportunități pentru îmbunătățire și face propuneri constructive pentru modificări.
 • Asigură că cerințele clientului sunt satisfăcute.
 • Comunică eficient cu clientul ca să identifice necesitățile  acestuia.
 • Propune măsuri de recompensare sau sancționare a personalului din subordine în conformitate cu legislația în vigoare şi politicile companiei.
 • Comunicarea în interesul companiei este efectuată doar cu instrumentele de comunicare securizate oferite de către companie: IBM Lotus Notes, telefonul fix si mobil corporativ.
 • Stabilește, conform structurii organizatorice, sarcinile si responsabilitățile personalului din subordine, în baza fișelor de post. Organizează acordarea concediului de odihnă și a zilelor libere pentru personalul din subordine.
 • Ia  întotdeauna în considerare obiectivele de cost și optimizează costurile. Propune optimizări către management.
 • Participă la planificarea bugetului și este responsabil pentru menținerea cheltuielilor și a operațiunilor în cadrul unui buget.
 • Monitorizează și revizuiește performanța personalului și organizează  intervențiile necesare pentru îmbunătățire;.
 • Identifică și raportează nevoile de formare pentru oamenii pe care îi coordonează, și  asigură dezvoltarea continuă a acestora.
 • Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic, care nu contravin legislației în vigoare şi funcției ocupate. 

Cerințe față de candidat:
 • Studii superioare
 • Minim 1-3 ani experienţă de muncă.
 • Cunoştinţe profunde privind utilizarea PC-ului.
 • Cunoştinţe limba română şi limba engleză nivel avansateză
 • Abilităţi de comunicare, planificare, leadership, organizare şi control al activitaţii, de luare decizii.
 • Atitudine deschisă faţă de oameni, responsabilitate, disciplină, etică profesională, rezistență la situații de stres, eficiență, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

← Înapoi la ofertele de muncă
Vă rugăm să trimiteți CV-ul la adresa electronică:
Sau încărcați prin intermediul formularului

Formular

Atașează fișierul *
Pentru detalii contactează consultantul în recrutări:
+37368898408

Trimite cerere