Наш сайт использует cookies Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.
Подробнее -
Вакансия

Вакансия

Director Sucursala (Banca)

Код вакансии: DSB

Obiectivul postului:
Asigura managementul activității sucursalei Băncii  in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, a reglementarilor interne si competentelor aprobate.

Responsabilitati specifice:
 • Gestionează activitățile operaționale si comerciale ale sucursalei in conformitate cu cerințele legislației in vigoare, reglementările interne si limitele de autoritate.
 • Reprezintă banca in relațiile cu clienții persoane fizice si juridice care se deservesc in cadrul sucursalei.
 • Coordonează activitatea de atragere de clienți noi, fidelizară a clienților existenți in sucursala, promovare a produselor/ serviciilor Băncii.
 • Coordonează activitatea de vânzare a produselor/ serviciilor băncii de către salariații sucursalei si asigura masurile necesare pentru calitatea servirii clienților.
 • Monitorizează corectitudinea deschiderii, modificării, închiderii conturilor clienților, respectarea cerințelor privind identificarea clienților din sucursala.
 • Gestionează activitatea casieriei sucursalei, verifica corectitudinea plasării cursurilor de schimb valutar, completării registrelor de casa.
 • Coordonează activitatea de creditare in cadrul sucursalei, inclusiv acordarea creditelor conform țintelor stabilite, monitorizează portofoliul de credite existent administrat de sucursala, verifica corectitudinea administrării dosarelor de credit in sucursalei.
 • Coordonează activitatea de atragere a depozitelor de la clienți in conformitate cu tintele stabilite, monitorizează portofoliul de depozite atras de sucursalei.
 • Monitorizează administrarea corecta a dosarelor clienților si verifica periodic conținutul acestora din punct de vedere al respectării cerințelor legale si a reglementarilor in vigoare.
 • Urmărește operațiunile efectuate de clienți la ghișeele sucursalei in scopul prevenirii si combaterii spălării banilor si finanțării terorismului in conformitate cu cerințele legale si reglementările in vigoare.
 • Monitorizează plasarea corecta a informației pe panoul din sucursalei, coordonează notificarea/ informarea clienților despre modificarea condițiilor de deservire, tarifelor, comisioanelor, ratelor dobânzii.
 • Înregistrează si raportează disfuncționalitățile apărute in activitatea sucursalei, conform reglementarilor in vigoare.
 • Stabilește obiectivele individuale pentru salariații din cadrul filialei, monitorizează si evaluează periodic gradul de realizare a obiectivelor de către salariații din subordine.
 • Evaluează periodic competentele angajaților din cadrul filialei si asigura participarea acestora la programe de dezvoltare si instruire organizate de Banca.
 
Cerinte specifice:
respectarea criteriilor stabilite de BNM fata de administratorii Băncilor
Studii : superioare economice
Vechime :
 • minima in activitate: 5  ani,  din care:
 • minim:.5  ani in institutii financiar-bancare;
 • minim: 3 ani in activitati de conducere.
Cunostinte aditionale :
 • Limba engleza – nivel intermediar
 • Cunoașterea aplicațiilor informatice – nivel intermediar  
Competente :
 • Aptitudini: de luare a deciziilor, de comunicare, de negociere, de analiza si sinteza, de organizare, de evaluare a informațiilor si riscurilor, de autocontrol in situații de stres, responsabilitate si promptitudine;
 • Atitudini: orientare catre client, abordare strategica, orientare catre rezultate si performanta, dezvoltarea echipei, gandire inovatoare, trairea si promovarea diversitatii, manifestarea principiilor etice ale bancii.

 

← Вернуться к списку вакансий
Вы можете отправить резюме на электронный адрес:
Или загрузить через форму

Форма отправки резюме

Прикрепите файл *
За дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту:
060102909

Отправить заявку