Acest site foloseste Cookie-uri. Prin continuarea utilizării site-ului nostru, consimțiți la procesarea cookie-urilor, care asigură funcționarea corectă a site-ului.
Detalii -
Condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

 1. DISPOZIȚII GENERALE
  1. Compania de recrutare HR-Consulting (în continuare – ”Compania”) se angajează să protejeze datele personale ale persoanelor, care aplică pentru posturile vacante, anunțate de Companie, în conformitate cu Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Cerințele față de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 1123 din 14.12.2010.
  2. Prezentele Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal (în continuare – ”Condiții”) reprezintă un extras din Politica de securitate a datelor cu caracter personal și din Regulamentului privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul informațional de servicii de căutare și selecție (recrutare) de personal, aprobate în cadrul Companiei, care conțin principalele condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Sistemului informațional de servicii de căutare și selecție (recrutare) de personal din cadrul Companiei.
  3. Compania are sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 141/1, bir. 9 și este înregistrată la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) cu numărul 0001351-003.
  4. Prin trimiterea datelor dumneavoastră personale prin email sau prin pagina web a Companiei, vă exprimați acordul, că ați citit, înțeles și acceptat aceste Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 2. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR
  1. În scopul prestării serviciilor de căutare și selecție (recrutare) de personal, precum și în scopul angajării persoanelor în statele Companiei, aceasta solicită și/sau primește din partea persoanelor fizice diverse documente, ce conțin date cu caracter personal, principalele fiind, dar nelimitând cu acestea, CV-urile persoanelor, scrisorile de motivație și referințele în privința acestor persoane, eliberate de către terți.
  2. Compania colectează, stochează și prelucrează următoarele date cu caracter personal:
   1. numele, prenumele și patronimicul;
   2. sexul;
   3. data şi locul naşterii;
   4. cetăţenia;
   5. imaginea;
   6. situaţia familială;
   7. numărul de telefon;
   8. numărul de telefon mobil;
   9. adresa (domiciliului/reşedinţei);
   10. adresa e-mail;
   11. profesia şi/sau locul de muncă;
   12. formarea profesională – diplome – studii;
   13. caracteristicile fizice (dacă persoana are dizabilități);
   14. mărimea salariului, premiilor, adaosurilor, stimulărilor și plăților și altor tipuri de venituri, care sunt plătite de angajatori.
  3. Datele colectate și prelucrate de Companie se folosesc în scopul asigurării nivelului înalt al serviciilor de căutare și selecție (recrutare) de personal și a serviciilor conexe (analiza pieței muncii, elaborarea studiului de salarizare, etc.), care sunt prestate clienților Companiei, precum și în scopul acordării asistenței persoanelor, care se află în căutarea unui loc de muncă.
  4. Compania prelucrează, stochează și utilizează datele cu caracter personal pentru evaluarea și recrutarea candidaților, oferirea acestora a posturilor vacante la companiile clienților săi sau la Compania însăși, pentru verificarea referințelor, răspunderea la diferite solicitări din partea clienților sau a potențialilor clienți.
  5. Datele cu caracter personal ale candidaților se prelucrează în mod exclusiv de către persoanele autorizate în acest sens de către Companie, care au acces la aceste date în modul și în limitele prevăzute de Politica de securitate. Datele cu caracter personal nu se transmit de către Companie parțial sau integral persoanelor terțe fără acordul expres al subiecților acestor date.
  6. În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 subiecții datelor cu caracter personal au următoarele drepturi:
   • Dreptul la informare,
   • Dreptul de acces la datele cu caracter personal,
   • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal,
   • Dreptul de opoziție al subiectului.
 3. SECURITAREA INFORMAȚIILOR

  Compania garantează securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal procesate în sistemul său informațional, în condițiile legii.

 4. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale Republicii Moldova.
  2. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.
  3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar de către persoanele autorizate, indicate în Politica de securitate.
  4. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
  5. Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate stabilite în legislația RM în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
  6. Compania asigura toate masurile tehnice și organizatorice necesare protejării datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
 5. ACTUALIZAREA CONDIȚIILOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Compania periodic actualizează prezentele Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și Politica de securitate. Versiunea actuală a prezentului document se publică pe pagina web a Companiei – www.search4staff.com.
 6. CONTACTAREA COMPANIEI

  Toate întrebările și comentariile, ce vizează prezentele Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal și Politica de securitate, pot fi adresate Companiei prin email – inbox@search4staff.com sau la telefon – (022) 20-91-33.

Trimite cerere