Termeni și condiții

1. Dispoziții introductive

Acest site este deținut cu toate drepturile de FPC HR-Consulting SRL. Prin accesarea acestui site, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare. În cazul în care, una din condițiile acestui document se dovedește a fi nulă sau nevalidă, toate celelalte puncte rămân valabile și perfect aplicabile.

Noțiuni

Prestator – FPC HR-Consulting SRL. Agenție de recrutare și consultanță în domeniul resurselor umane.

Utilizator – persoana fizică sau juridică, care și-a exprimat acordul cu termenii și condițiile prezentate în această pagină.

Servicii – serviciile de instruire a profesiei de Recruiter.

Conținut – toate informațiile de pe site care pot fi vizualizate și accesate de fiecare utilizator, dar și e-mail-urile pe care le primiți din partea noastră – promoții, noutăți, detaliile pentru curs.

2. Proprietate intelectuală

FPC HR-Consulting. Școala de recrutare. este proprietarul tuturor informațiilor de pe site. Vă atragem atenția că utilizarea elementelor distinctive ale mărcii HR-Consulting sau ale partenerilor și/sau clienților acesteia, existente pe site, se vor penaliza conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

Reproducerea parțială sau totală, a site-ului, pe suport fizic sau electronic nu este permisă, decât cu acordul în scris al furnizorului.

În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul https://search4staff.com/course/ încalcă drepturile dumneavoastră personale, sunteți rugat să trimiteți un e-mail la inbox@searh4staff.com. cu drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor www.search4staff.com să acționeze conform prevederilor legale privind comerțul electronic.

3. Datele de contact

Compania HR-Consulting. publică pe site datele complete și corecte de identificare și de contact. Utilizatorul completează integral formularul de achitare online și astfel este de acord să pună la dispoziția prestatorului datele și informațiile sale personale, de contact și datele despre cardul bancar cu care va efectua achitarea.

Accesarea site‐ului de către utilizator și furnizarea datelor personale și a informațiilor de contact, semnifică acordul acestuia de a primi e-mailuri informative și comerciale, notificări și apeluri de confirmare din partea prestatorului, în legătură cu serviciul solicitat și efectuarea achitării on-line.

4. Modalitatea de plată

Utilizatorul va accesa butonul Achitare online și va completa formularul cu informația solicitată. Plata va putea fi efectuată online, cu cardul Visa sau Mastercard, prin cont Paynet, direct pe site sau generând o factură pentru achitare în numerar la magazinele și terminalele partenere ale platformei Paynet. În acest sens, nu este perceput niciun comision suplimentar pentru achitare.

În alte situații, achitarea o puteți efectua și prin completarea cererii de credit de la partenerul IuteCredit cu 0% dobândă.

Procesarea datelor de pe card are loc în mod automat, de către sistemul băncii către care se face achitarea. Site–ul nostru nu stochează niciun fel de date și informații personale cu care vă înregistrați și faceți achitarea. În cazul persoanelor juridice, plata o puteți efectua în baza facturii fiscale întocmită de către departamentul financiar.

Îndată cum primim confirmarea despre achitarea cursului, vă vom contacta cu privire la comunicarea detaliilor despre curs și livrarea serviciului dorit de dumneavoastră.

5. Rambursare plăți

Returnarea valorii contractului, din inițiativa prestatorului, poate avea loc în cazul în care numărul participanților înscriși la instruire este insuficient pentru a începe cursul.

Returnarea plății efectuate, la solicitarea utilizatorului, din cauza absenței motivate și temeinice de la cursul în desfășurare, poate fi efectuată doar probând acest fapt cu documente confirmative, legale.

Conform prevederilor legii consumatorilor nr. 105 din 13.03.2003, utilizatorul are dreptul la restituirea contravalorii serviciului, ori reducerea corespunzătoare a preţului, în cazul în care acesta nu corespunde solicitării sale ori îl prejudiciază.

Prestatorul va asigura remedierea gratuită a deficienţelor apărute la serviciul solicitat și achitat de către utilizator sau restituirea contravalorii serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit prin contract.

6. Politica de confidenţialitate

Siguranța și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și informarea corectă și completă despre colectarea și prelucrarea datelor este responsabilitatea noastră și vă asigurăm că ne îndeplinim aceste atribuții cu maximă atenție. În același timp, vă aducem la cunoștință că în activitatea pe care o desfășurăm, ne bazăm în principal pe prevederile legale ale Regulamentului General de Protecție a Datelor (EU) 2016/679 („GDPR”) și Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

FPC HR-Consulting SRL utilizează instrumente necesare care asigură securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, oferite de către utilizator, prin intermediul acceptării termenilor și condițiilor.

7. Protecția datelor cu caracter personal

Prin continuarea navigării pe site, vă exprimați acordul că FPC HR-Consulting SRL să prelucreze informațiile – date cu caracter personal, completate în formularul de achitare on-line, prin sistemul informațional propriu, integrat pe platforma acestei pagini web.

Datele și informațiile dumneavoastră care pot fi colectate de către site-ul nostru sunt următoarele:

Date de contact: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă fizică de corespondență;

Date despre dispozitiv: sistemul de operare folosit de sistemul de acces, tipul și versiunea browserului, data și ora accesului, adresa de protocol Internet, informații tehnice suplimentare care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor de tehnologie a informației.

Datele și informațiile dumneavoastră care pot fi colectate de către procesatorul de plăți Paynet sunt următoarele:

Date despre rechizite bancare: nume și prenume deținător card bancar, numărul cardului bancar, valabilitatea acestuia și codul secret CVS;

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

FPC HR-Consulting SRL nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului https://search4staff.com/course/, cu excepția angajaților autorizați și partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite sau operatori, cărora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra împreună cu HR-Consulting SRL sau pentru a oferi servicii site-ului https://search4staff.com/course/, ori în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a prestatorului sau a angajaților ori partenerilor acestuia.

Furnizorul, împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului https://search4staff.com/course/ sunt reținute pe o perioadă de până la 10 ani (în funcție de scopul colectării datelor personale - uneori, încheierea unui contract).

Scopurile colectării datelor cu caracter personal;

  • Activități de marketing, promovare și publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea ofertelor comerciale generale sau personalizate;
  • Acțiuni concrete de dezvoltare și îmbunătățire a serviciilor noastre pentru dumneavoastră;
  • Gestionarea relațiilor cu clienții;
  • Relația de comunicare cu instituțiile publice și/ sau private;
  • Pentru arhivarea informației cu privire la serviciile noastre;
  • Pentru exercitarea obligațiilor contractuale;
  • În cazul corespondenței legale, prin scrisori cu aviz de primire;
  • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale etc.

9. Politica de securitate a datelor personale

Pentru siguranța dumneavoastră, ne obligăm să luăm măsurile organizatorice şi tehnice, necesare, pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, integrând printre altele, după caz:

(a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;

(b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;

(c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;

(d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

10. Cookies

Site-ul nostru utilizează module Cookies. Cookie-urile sunt fișiere create de site-ul web pe care îl vizitați. Acestea vă ușurează experiența online prin salvarea informațiilor de navigare. Cu ajutorul Cookies, vom putea adapta și optimiza site-ul generând doar informații anonime.

În toate cazurile, vă asigurăm că nu dezvăluim datele pe care le-am colectat în aceste circumstanțe. În plus, putem folosi datele dumneavoastră doar în interesul și pentru dumneavoastră, pentru a optimiza site-ul și pentru a vă face vizita pe site mai convenabilă, personalizată și sigură.

11. Dispoziții finale

Ne rezervăm dreptul și libertatea de a efectua modificări ale materialelor, în orice moment, fără notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați site-ul. Fiind de acord cu prezentul document „Termeni și condiții Școala de Recrutare de la HR-Consulting”, utilizatorul își asumă în totalitate eventualele riscuri.