Our website uses Cookies By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies, which ensure the correct operation of the site.
More information -
Vacancy

Vacancy

HR-Manager

Vacancy code: FAH

HR-Manager


 
Responsabilități:
Organizarea și coordonarea procesului de recrutare și selecție pentru posturile vacante;
Elaborarea programului de instruire a personalului (cursuri de perfecționare);
Implementare și coordonarea  sistemului de evaluare a performanțelor profesionale a angajaților;
Realizarea fișelor de post și întreținerea  bazei de date;
Efectuara instructajului periodic în domeniul protecției muncii.
Realizarea rapoartelor (rapoarte de evidență, de activare/dezactivare a actelor de asigurare medicală, lunare, anuale) 
Cerințe:
Cunoașterea limbilor română, rusă;
Studii superioare (psihologie, resurse umane);
Experienţă în domeniul similar (minim 3 ani); 
Beneficii:
Grafic de lucru 9.00 -18.00, luni-vineri;
Salariu fix motivant  + bonusuri;
Oportunitate pentru dezvoltarea carierei; 
                                             
 
Cei interesați sunt rugați să expedieze CV-ul la adresa rr40@search4staff.com indicând codul FAH. Detalii la 062101257.
 

← Back to job list
Please send your resume by E-mail:
Or download via the form

Resume form

Attach your file *
For additional details please contact the Recruitment Consultant:
062101257

Send request